ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό της διοργάνωσης στα social media της Τοπικής Επιτροπής Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλίας (Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.), Facebook και Instagram.