ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ PGN

Οι παρτίδες δημοσιεύονται σε μορφή pgn με σύνδεσμο που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στην σελίδα των αποτελεσμάτων, στην οποία μπορείτε να μεταβείτε από το μενού ή από εδώ.